تماشای آنلاین

شما می توانید به صورت آنلاین به ما بپیوندید تا از خدمات سنتی 8 صبح که به صورت زنده پخش می شود، بپیوندید.

پخش ویدیو

اگر تازه وارد سنت جان هستید و به صورت آنلاین به ما پیوسته اید، لطفاً این کارت اتصال را پر کنید و یکی از اعضای تیم وزارت ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.