اصول کمک های اولیه بهداشت روان

مقاله دارنده مکان

آخرین آمار نشان می دهد که از هر 5 استرالیایی 1 نفر در مرحله ای دچار اختلال سلامت روان می شود و یک چهارم آنها بیش از یک بیماری دارند. علاوه بر این، یک سوم جوانان تا سن 25 سالگی یک دوره بیماری روانی خواهند داشت. این ارقام نشان می‌دهد که اگر شخصاً با بیماری روانی دست و پنجه نرم نکرده‌ایم، به احتمال زیاد یکی از نزدیکان ما دچار مشکل شده است.

این را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook
Share on Whats App
Share via Email
Print This